Pages Navigation Menu

Nagrade iz 2015. godine

 

NAGRADE SA XLII MUZIČKOG FESTIVALA MLADIH CRNE GORE

HERCEG – NOVI 2015

Klarinet I Sekulić Isidora Vasić Svetislav;

k. Seferović Daniela

98.25 1 Z L A T N A  LIRA
Solo pjevanje ž. I  A Rakonjac Sofija Tomašević Stevan;

k. Poznanović Đuro

97.6 2 Z L A T N A  LIRA
Solo pjevanje ž. I  A Rašković Elena Ražnatović Jovana;

k. Poznanović Đuro

97 3 Z L A T N A  LIRA
Nestd. ans. sa KV I Kamerni TRIO -flaute-klavir: Kulinović Milica, Begović Tijana,

Morris Anna

Petković Ivana, Mijušković Irena 97 3 Z L A T N A  LIRA
Klarinet I Urdešić Maksim Vasić Svetislav;

k. Seferović Daniela

96.75 2 Z L A T N A  LIRA
Klavir I Vukotić Nina Mijušković Irena 95.33 4 Z L A T N A  LIRA
Truba _pret Radanović Lazar Bjeletić Stefan;

k. Veljović Jovanka

95 5 Z L A T N A  LIRA
Nestd. ans. bez KV _pret TRIO harmonika: Pakaški Dragan, Hasić Emir, Tomašević Ivana Trajković Zorica, Sekulić Slavica 93 6 SREBRNA LIRA
Klavir I Odalović Nikola Seferović Daniela 92.5 11 SREBRNA LIRA
Klavir _pret Vujičić Sofija Mijušković Irena 91.66 11 SREBRNA LIRA
Flauta I Begović Tijana Petković Ivana;

k. Nenad. Nives

91.33 10 SREBRNA LIRA
Klavir I Vukašinović Ivana Nikolić Mira 90 14 SREBRNA LIRA
Solo pjevanje ž. A pret Spaić Anđela Ražnatović Jovana;

k. Poznanović Đuro

89.5 12 BRONZANA LIRA
Klavir _pret Ivanović Tatjana Zloković Anita 88.5 20 BRONZANA LIRA
Klavir I Papić Luka Seferović Daniela 87.75 20 BRONZANA LIRA
Klavir I Vujičić Nastasija Poznanović Đuro 87.25 21 BRONZANA LIRA
Klavir I Đaković Anastasija Nikolić Mira 87 23 BRONZANA LIRA
Klavir I Vučetić Isidora Zloković Anita 86.75 25 POHVALA
Klavir _pret Vorobjeva Lilia Veljović Jovanka 86.75 33 POHVALA
Klavir _pret Dedić Aleksandar Seferović Daniela 86.75 33 POHVALA
Nestd. ans. bez KV _pret KVARTET violina: Whyte Luka, Pantić Jana, Čerevatenko Serafima, Đuratović Simona Popović Anita,

Popović Jelena

85.75 10 BRONZANA LIRA
Flauta _pret Jaha Sofija Petković Ivana;

k. Nenad. Nives

85.66 19 BRONZANA LIRA
Nestd. ans. bez KV _pret TRIO violina i Katarina: Jovanović, Radanović i Radojičić Popović Anita,

Popović Jelena

85.5 11 BRONZANA LIRA
Nestd. ans. bez KV _pret TRIO violina: Bardek Tanja, Šerović Teodora, Jovanović Katarina Popović Anita,

Popović Jelena

85.5 11 BRONZANA LIRA
Klavir II Rašović Gala Poznanović Đuro 85 15 BRONZANA LIRA
Nestd. ans. bez KV _pret TRIO violina: Radanović Katarina, Samardžić Staša, Karadžić Katarina Popović Anita,

Popović Jelena

84.5 13 POHVALA
Klavir I Žižić Jovana Poznanović Đuro 84.5 39 POHVALA
Klavir II Radulović Iva Veljović Jovanka 82 18 POHVALA

 

 

 

Nagrade sa međunarodnim takmičenjima:

 

1.Od 13.do 18.02.2015.godine –Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko”- Beograd ; Disciplina –klavirski duo : Maša Bojanić i Miljević Marko –I mjesto Laureati kategorije- klasa profesorice Irene Mijušković

  1. Od 13.do 18.02.2015.godine –Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko”- Beograd ; Disciplina –klavirski duo : Mila i Robert Moriss –I mjesto Laureati kategorije- klasa profesorice Irene Mijušković

 

  1. Od 01.do 05.05.2015.godine- Internacionalno takmičenje mladih muzičara”Premio Clivis”- Rim – Disciplina – klavirski duo- Mila i Robert Moriss- osvojeno II mjesto –klasa profesorice Irene Mijušković
  2. Od 22.do 27.05.2015.godineMeđunarodno takmičenje mladih 2Mladi virtuoz”- Beograd –Disciplina -klavir solo –Papić Luka –osvojeno III mjesto –klasa profesorice Daniele Seferović