Pages Navigation Menu

Zašto pohađati muzičku školu

dijete2
Zašto se baviti muzikom
Opšta kultura, upoznavanje klasične muzike, prilika da djeca čuju da ima još nešto sem onoga što je masovno zastupljeno na medijima, korisno upotrebljavanja slobodnog vremena, samo su neki od razloga zašto pohađati muzičku školu.
Zašto je bavljenje muzikom važno za dijete?
Muzika ima ogroman značaj za razvoj djeteta. Razvijanjem muzičkih sposobnosti, kod njega se uvećava niz posebnih sposobnosti, od kojih će imati puno koristi kako u detinjstvu, tako ikasnije tokom života. Sluh, vid, verbalno izražavanje, sposobnost čitanja, učenje stranih jezika, matematičke i kreativna sposobnost, socijalna prilagodljivost… samo su neke od sposobnosti koje muzičari izvanredno razvijaju.
Uticaj muzike na učenje
Rezultati do kojih su došli naučnici dovoljno govore u prilog značaja muzike za muzički i opšti razvoj djeteta. Roditelji moraju od najranijih dana obezbediti svojoj djeci muzički podsticajnu sredinu sa iskustvima koja će “hraniti” njihov mozak. Muzika pospješuje funkcionisanje mozga kod kompleksnije matematike I prirodnih nauka, a rezultat toga u budućnosti jeste pojedinac koji će biti konkurentan potrebama savremenog društva.
Ispitivanje u vezi muzike na razvoj djeteta
Psiholozi Šo (Shaw) i Rošerova (Rauscher) dokazali su da je muzika od velike koristi u procesu obrazovanja i razvoja mozga. Slušanjem klasične muzike poboljšavaju se pamćenje i koncentracija, a učenje sviranja nekog instrumenta pokazuje da se uvećava spacijalno (prostorno) rasuđivanje.