Pages Navigation Menu

SPISAK UČENIKA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT ZA ŠKOLSKU 2018/19.GODINU – PODRUČNO ODJELJENJE BIJELA

1. Riha Petar                  
2. Popović Iva                   
3. Čolović Una                  
4. Barbara Kasum            
5. Vujnović Matija  
6. Matija Ralević
7. Mila Petrović
8. Marija Vujičić

 

UPIS ZA UČENIKE KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT OBAVIĆE SE 07.JUNA 2018. OD 08:30 DO 12:00 h U MUZIČKOJ ŠKOLI HERCEG NOVI. Pri upisu obavezan podatak Jedinstveni maticni broj.