Pages Navigation Menu

Priznanje na 12. Međunarodnom Sajmu Obrazovanja ” Putokazi”-Novi Sad

Na 12. Međunarodnom Sajmu Obrazovanja ” Putokazi”, koji se održava od 06. do 08.marta 2017.godine, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg Novi, dobila je PRIZNANJE za kvalitet rada ustanove.

Ove godine promovisalo se oko 300 profila obrazovnih institucija iz Srbije, Crne Gore i regiona. Priliku da predstave svoje programe imali su obrazovne ustanove: vrtići, osnovne i srednje škole, privatni i državni fakulteti i druge vaspino-obrazovne institucije.

Muzička škola Heceg Novi se predstavila sa unapređenjem rada škole u poslednjih sedam godina, nagradama učenika sa drzavnog i međunarodnih takmičenja, oranizovanje festivala i inovativnih festivalskih projekata kao i saradnje koje ostvaruje sa kulturnim institucijama, nevladinim organizacija i svim zainteresovanim  ustanovama i umjetnicima iz zemlje i inostranstva.