Pages Navigation Menu

Prijemni ispiti za školsku 2015/2016 godinu

Prijemni ispit se sastoji od provjere sluha, ritma, muzicke memorije i pjevanje jedne pjesmice Prijemni ispiti ce se odrzati: 1.06 od 17.30h do 19h 2.06 od 10.30h do 12h i od 17.30h do 19h 3.06 od 10.30h do 12h i od 17.30h do 19h 4.06 od 10.30h do 12h i od 17.30h do 19h 5.06 od 17.30h do 19h