Pages Navigation Menu

Obavještenje

Povodom otvaranja filijale CKB-a 20.09.2018. godine u Herceg Novom, Muzičkoj školi Herceg Novi je uručena donacija u vrijednosti od 1000,00 eura.

Na ovaj način Crnogorska komercijalna banka je pokazala da ulaganja u kulturu i umjetnost ima posebno mjesto u društveno odgovornom djelovanju.