Pages Navigation Menu

NAKNADNO OBAVJEŠTENJE – RASPORED AKTIVNOSTI DO KRAJA NASTAVNE 2017/18.

06. (srijeda) jun od 8h-12h Upis učenika (polaznika) u prvi razred koji su položili prijemni ispit
05,06, 07. I 8. jun 2017.g. GODIŠNJI ISPIT IZ INSTRUMENTA
11. i 12. jun – Herceg Novi GODIŠNJI ISPIT IZ SOLFEĐA
13. jun – BIJELA (10:30-15:00) GODIŠNJI ISPIT IZ SOLFEĐA
 14.jun U 8:00 REZERVNI TERMIN ZA UČENIKE KOJI NIJESU PRISTUPILI GODIŠNJEM ISPITU  iz solfeđa
14. jun u 9:00 TERMIN ZA POLAGANJE POLAGANJE ISPITA IZ INSTRUMENTA ZA VANREDNE UČENIKE
14. jun   U 10:00 SJEDNICA Odjeljenskog VIJEĆA
15. jun   u 10:00 SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA
18. i 19. jun 2017.g.

 08:30h -13:00h

PODJELA SVJEDOČANSTVA I UPIS  UČENIKA ZA NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 2018/19

08:30h – I i II razred i reforma

09:30h – III i IV razred i reforma

10:30 – V i Pripremni razred i reforma

 

19, 20,21……jun SREĐIVANJE ŠKOLSKE DOKUMENTACIJE
21. jun u 10:00h SVJETSKI DAN MUZIKE

KONCERT NA OTVORENOM

NAKNADNA OBAVJEŠTENJA BIĆE ISTAKNUTA NA OGLASNOJ TABLI  

OBAVEZE NASTAVNIKA U ŠKOLI SU DO 30 JUNA 2018.G.