Pages Navigation Menu

O školi

Muzička škola Herceg Novi – istorija, počeci …

Škola je osnovana 11.januara 1949.godine. Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Sreskog narodnog odbora Herceg Novog  obavještava  Antuna R. Homena da mu je Ministarstvo Narodne Republike Crne Gore  povjerilo organizovanje Muzičke škole i istoga postavilo za vd. direktora. Redovna nastava je počela u maju mjesecu a prva potpuna školska godina je bila 1949/1950 godine. Škola je započela sa radom u jednoj učionici i sa nekoliko polovnih instrumenata, a ukupan broj učenika bio je 141. raspoređenih na odsjecima za klavir, violinu, violončelo, horsko pjevanje , solfeđo a kasnije i odsjek za harmoniku, gitaru i klarinet. Prvi profesor klavira je bila Margita Lisjenko, violine Herman Kruger i violončela Marija Ribar.

Nakon šest preseljenja, 1986. godine Škola je dobila novu školsku zgradu u kojoj se i danas nalazi. Ova savremena građevina opremljena je sa kamernom koncertnom salom i svim potrebnim uslovima u pogledu prostora,instrumenata za kvalitetno izvođenje kako grupne tako i individualne nastave. Tokom svog postojanja Škola je nastojala da privuče što više djece zainteresovane za sticanje muzičkog obrazovanja, tako da imamo i oformljeno područno odjeljenje u Bijeloj. Danas škola broji 345 učenika raspoređenih na jedanaest odsjeka, i to:klavir, violina, violončelo, gitara, harmonika, klarinet, flauta, saksofon, truba, udaraljke i solo pjevanje.

Kada se osvrnemo na ono što se da sagledati tokom 70 godina postojanja Škole  sa sigurnošću se može reći da su u njoj uspješno školovane brojne generacije muzičara koji su radili i danas rade kao pedagozi, dirigenti, kompozitori i izvođači čija su imena poznata u Svijetu. Neki od njih: dirigenti-Julio Marić, Radovan Papović,pijanisti- Boris Kraljević, Čedomir Nikolić, Đorđe Lazarov, gitarista-Goran Krivokapić, pop muzičari –Vlado Georgijev, Dragoljub Đuričić , Antonije Pušić i drugi. Muzičari koji su svoje prvo muzičko znanje stekli u ovoj školi svojim djelovanjem u zemlji i inostranstvu prenijeli su i potvrdili njen ugled i visoke razmjene kvalitetnog muzičkog obrazovanja.

Od samog osnivanja škola je prisutna na republičkim i saveznim takmičenjima, sa kojih učenici donose veliki broj nagrada, a njihovi nastavnici priznanja za pedagoški rad. Škola je bila uspješna i kao organizator ovih takmičenja, ali se posebno ističe kao dugogodišnji domaćin internacionalnih festivala „Međunarodni festival horova”, „Gitar art Festival“, „Jazz Bay festival”, i „Viva music”.

Prosvjetni kadar je oduvjek i na pravi način ulagao maksimalne napore da mladi naraštaj što bolje i kvalitetnije muzički edukuje. Najbolji pokazatelj uloženog rada su visoki plasmani, brojne diplome i nagrade sa državnog i međunarodnih takmičenja, kojima je ukrašena naša škola.

Takođe i danas, zbog ljubavi prema muzici, nastavnici i saradnici sa uspjehom nastavljaju tradiciju svojih prethodnika i svojim svakodnevnim zalaganjem i trudom doprinose razvoju i napretku ustanove koja je odavno opravdala svoje postojanje i stekla ugled upravo kvalitetom svog djelovanja. Ukupan broj zaposlenih je 29 od kojih 25 čine nastavni kadar.

pdf Etički kodeks ponašanja u vaspitno obrazovnim ustanovama

pdf PLAN RADA 2013

pdf PROGRAM RADA 2013

pdf Raspored individualne nastave