Pages Navigation Menu

Nastavni plan

Organizacija nastavnog plana

Nastava u Školi za Osnovno muzičko obrazovanje u Herceg Novom, organizovana je u 5 nastavnih radnih dana, u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni (kako grupna, tako i individualna nastava). Škola ima 353 učenika na 7 odsjeka. Od školske 2012/2013 godine, počeo je reformisani sistem muzičkog obrazovanja u muzičkim školama u Crnoj Gori, tako da učenici počinju muzičko obrazovanje sa 6 godina (prvi reformisani razred), a završavaju sa 14 godina (deveti reformisani razred). Uporedo je ostao i stari sedmogodišnji sistem obrazovanja (sa pripremnim razredom).

PLAN RADA 2019

pdf RASPORED 16

pdf PLAN RADA 2017

pdf Plan rada – nastavni plan