Pages Navigation Menu

Nagrade iz 2016. godine

NAGRADE SA XLIII MUZIČKOG FESTIVALA MLADIH CRNE GORE

PODGORICA 2016

Red

broj

 

PREZIME I IME UČENIKA

KATEGO

RIJA

KLASA

NASTAVNIKA

 

BODOVI

 

MJESTO

  1. 1.
Vukotić Nina

Vukašinović Ivana

Klavirski duo

I kat

Irena Mijušković

Mira Nikolić

97.20  

Zlatana lira

  1. 3.
Bojanić Maša

Miljević Marko

Klavirski duo

II kat.

 

Irena Mijušković

96.40  

Zlatana lira

Spaić Anđela

Raičević Ivana

Vokalni duo

 I kat

 

Jovana Ražnatović

95.50  

Zlatana lira

Đuratović Jovana

Lečić Katarina

Vokalni duo

 I kat

Jovana Ražnatović

Stevan Tomašević

95.25  

Zlatana lira

Vujičić Sofija

Đurović Aleksa

Klavirski duo

I kat.

Irena Mijušković

Nives Nenadović

95.50  

Srebrna lira

Želalić Luka

Roganović Jakša

Nestd.duo

I kat.

Dragan Đorđević 93.20  

Srebrna lira

Sekulić Isidora

Odalović Nikola

Standar.duo

II kat

Svetislav Vasić

Daniela Seferović

92.75  

Srebrna lira

Bošković Jana

Rakočević Katarina

Klavirski duo

II kat.

Nives Nenadović

Đuro Poznanović

92.50  

Srebrna lira

Burgijašev Anja

Vučetić Anđela

Klavirski duo

II kat.

Seška Bogdanović Vojvodić 92.40  

Srebrna lira

Zloković Sara

Avramović Marija

Klavirski duo

II kat.

 

Anita Zloković

91.80  

Srebrna lira

Ivanović Tatjana

Ivanović Natalija

Klavirski duo

I kat.

 

Anita Zloković

91.80  

Srebrna lira

 

Grbić Đorđe

Harmonika

I kat.

 

Zorica Trajković

91.75  

Srebrna lira

Urdešić Maksim

Vučetić Isidora

Standard.du

II kat.

Svetislav Vasić

Anita Zloković

91.50  

Srebrna lira

Rašović Gala

Radulović Iva

Klavirski duo

II kat.

Jovanka Veljović

Đuro Poznanović

90.20  

Srebrna lira

Urdešić Maksim

Sekulić Isidora

Nest.duo

II kat.

Svetislav Vasić 89.00  

Bronzana lira

Milić Iva

Jovanović Aleksandra

Klavirski duo

II kat.

Jovanka Veljović

Nives Nenadović

88.25  

Bronzana lira

Samardžić Staša

Radanović Katarina

Nest. Duo

I kat.

Anita Popović

Jelena Popović

87.25  

Bronzana lira

Morris Robert

Janjić Matija

Klavirski duo

II kat.

Irena Mijušković 87.20  

Bronzana lira

Tripković Anastasija

Dedić Aleksandar

Stand.duo

I kat.

Anita Popović

Daniela Seferović

86.75  

Bronzana lira

 

Mirić Vuk

Harmonik

Pretkat. B

Slavica Sekulić 86.50  

Bronzana lira

Jovanović Katarina

Karadžić Katarina

Nest.duo

I kat.

Anita Popović

Jelena Popović

86.50  

Bronzana lira

 

Vuković Jovana

Gitara

Pretkat.

Aleksandar Bubanja 85.75  

Bronzana lira

 

Radanović Karatina

Violina

I kat.

Popović Anita 85.60  

Bronzana lira

Đaković Anastasija

Vujičić Nastasija

Klavirski duo

II kat.

Mira Nikolić

Đuro Poznanović

85.00  

Bronzana lira

Whyte Luka

Vujičić Dušan

Stand.duo

I kat.

Anita Popović

Anita Zloković

85.00  

Bronzana lira

Dedić Aleksandar

Matković Teodora

Klavirski duo

I kat.

Daniela Seferović 85.00  

Pohvala

Paspalj Sara

Đaković Anastasija

Stand.duo

 I kat

Jelena Popović

Mira Nikolić

84.00  

Pohvala

Mišeljić Teodora

Kovačević Lana

Klavirski duo

I kat.

Seška Bogdanović

Nives Nenadović

83.75  

Pohvala

 

Bardek Tanja

Violina

II kat.

Anita Popović 83.00  

Pohvala

Pantić Jana JUOŠ

Vorobjeva Lilia

Stand.duo

 I kat.

Anita Popović

Jovanaka Veljović

83.00  

Pohvala

 

Čolović Danilo

Gitara

Pretkat.B

Aleksandar Bubanja 82.00  

Pohvala

 

Roganović Aljoša

Gitara

I kat.

Dragan Đorđević 81.25  

Pohvala

Rajević Milica

Gojković Strahinja

Stand.duo

I kat.

Jelena Popović

Jovanka Veljović

80.00  

Pohvala

 

Ljubisavljević Luka

Gitara

Prek.B

Slobodan Bogdanović 78.00  

Pohvala

 

XIV Međunarodno takmičenje pijanista – Niš

 31.mart- 04.aprila 2016.godine

 

Red

broj

 

PREZIME I IME UČENIKA

KATEGO

RIJA

KLASA

NASTAVNIKA

 

BODOVI

 

MJESTO

1. Bojanić Maša JUOŠ „MV“

Miljević Marko JUOŠ „MV“

Klavirski duo

I kat

Irena Mijušković

 

100.00  

Laureat

 

IX Međunarodno takmičenje solo pjevača „Bruna Špiler „ – Herceg Novi

  1. – 09.aprila 2016.godine

 

Red

broj

 

PREZIME I IME UČENIKA

KATEGO

RIJA

KLASA

NASTAVNIKA

 

BODOVI

 

MJESTO

1. Bigović Katarina

JUSMŠ“IGK“

Solo pjevanje

I kat

Stevan Tomašević 75.25 III mjesto

 

I Međunarodno pijanističko takmičenje  – Tivat

  1. – 18.maja 2016.godine
Red

broj

 

PREZIME I IME UČENIKA

KATEGO

RIJA

KLASA

NASTAVNIKA

 

MJESTO

1. Vlatković Dunja Korepeticija Irena Mijušković I nagrada
2. Miljević Marko

Bojanić Maša

Klavirski duo

C kategorija

 

Irena Mijušković

 

I nagrada

3. Dedić Aleksandar

Matković Teodora

Klavirski duo B kategorija  

Daniela Seferović

 

III nagrada