Pages Navigation Menu

IV Međunarodni horski festival Herceg Novi 5.-7. oktobar 2018.

Dobrodošli na IVMeđunarodni festival horova Herceg Novi!

 

Četvrti međunarodni festival horova u Crnoj Gori

– ovo je vikend kao stvoren za svakog horistu!

 

Od 5. do 7. oktobra 2018. Herceg Novi će ugostiti horove i ansamble u programima horskih takmičenja i koncerata.  Za gostujuće horove Herceg Novi nudi, pored nastupa, i mogućnost uživanja u atmosferi živog grada i povjetarcu u kojem se miješaju kapi talasa i svježina borova.

 

Prijavljivanje na Festival

 

Svaki hor treba da pošalje:

Popunjenu Prijavu.

Noviji audio ili video snimak koji predstavlja nivo izvođenja ansambla. Snimak se šalje elektronskom poštom  ili link na YouTube.

Kratku biografiju hora.

Svježu fotografiju hora u visokoj rezoluciji.

Detalje repertoara.

Uplatu članarine za učešće (vidjeti u dijelu:  Članarina za učešće).

 

Sve dokumente možete poslati elektronskom poštom ili poštom na:

Hercegnovski festival horova

Muzička škola  Herceg Novi

Trg Mića Pavlovića bb

85340  Herceg Novi

Crna Gora

 

Kontakt telefoni:  +382(0)31323779 (Muzička škola  Herceg Novi),

+382(0)69699221 (prof. Nada Karadžić)

e-mail: hercegnovichoirfestival@gmail.com

 

 

 

Postupak prijave

 

Selekcija

 

Samo prijave koje imaju potpunu zahtijevanu dokumentaciju biće prihvaćene.  Horovi se biraju na osnovu prijavnog materijala.  Posebna pažnja pridaje se repertoaru i kvalitetu izvođenja hora, na osnovu priloženih audio ili video snimaka.

 

Članarina za učestvovanje

 

Članarina za učestvovanje u takmičarskom ili revijalnom dijelu Festivala za horove iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, BiH, Makedonije i Slovenije je  € 150 po ansamblu.  Za horove iz ostalih država članarina iznosi  € 200.  Članarina pokriva: administrativne troškove, akreditaciju hora na Festivalu,  službeni bedž i brošuru Festivala.

Članirana može da se uplati na račun NVO “Fortuna” Herceg Novi:

CKB banka 510-91625-638

ili u kancelariji Festivala neposredno po dolasku.

Za uplate iz inostranstva, na zahtjev, šaljemo uputstvo za uplatu (IBAN, SWIFT CODE).

 

 

Troškovi putovanja:  Svaki hor snosi troškove svog puta do Herceg Novog i povratak.

 

Smještaj i ishrana:  Horovi snose troškove svog smještaja i ishrane.  Slobodni ste da se sami organizujete, ili da Vam mi pomognemo u tome.  Za najbolju opciju smještaja, obratite se direktorki Festivala, Nadi Karadžić.  Herceg Novi nudi različite opcije smeštaja: od soba u privatnim apartmanima do pansiona u hotelskim kompleksima.

 

Pravila takmičenja

 

Festival je otvoren za dječje, omladinske i odrasle horove/vokalne ansamble.

 

Kategorije:

Kategorija A: Omladinski horovi (ženski, muški i mješoviti)

Kategorija A1: Dječji horovi

Kategorija B: Horovi odraslih (ženski, muški i mješoviti)

 

PROGRAM   Svaki hor mora izvesti kompozicije a-cappella (u kategorijama A i  B dozvoljena je jedna kompozicija uz instrumentalnu pratnju, a u kategoriji A1 dvije kompozicije uz instrumentalnu pratnju), a program treba da predstavlja uravnoteženu kombinaciju stilova.

Takođe, ohrabrujemo horove da izvode djela savremenih kompozitora.

Koncertni program treba da je sastavljen od 3 do 5 kompozicija, a trajanje nastupa je između 12 i 15 minuta čistog pjevanja (to znači trajanje izvedenih djela bez aplauza, izlaska i odlaska sa scene).  Prekoračenje vremena odraziće se u smanjenju broja bodova za nastup.

 

Granice u godinama:

Kategorija A: Pjevači između 15 i 30 godina.  Dozvoljeno je da 10% pjevača u ansamblu izlazi iz ovog okvira.

Kategorija A1: Pjevači do 16 godina.  Dozvoljeno je da 10% pjevača u ansamblu izlazi iz ovog okvira.

Kategorija B: Svi pjevači stariji od 15 godina.

 

Horovi će biti ocijenjeni na osnovu slijedećih kriterijuma:

  • intonacija
  • doslednost partituri
  • zvuk hora
  • program
  • vokalna tehnika
  • dikcija
  • dirigovanje
  • ukupan umjetnički doživljaj

 

Svaki od tri člana žirija popunjava bodovnu listu koja sadrži gore navedene elemente, za svaki ansambl u takmičenju.  Svaki od elemenata nastupa hora dobija posebnu ocjenu (npr. intonacija 93, program 95 i dr.), koje se naknadno sabiraju  i  izvlači se prosječna – konačna ocjena nastupa (na dvije decimale).  Svaki član žirija ocjenjuje samostalno i predaje popunjene bodovne liste nakon završetka svake kategorije.

 

Nagrade Festivala

 

Na osnovu nivoa izvođenja žiri može dodijeliti maksimalno 100 poena, kao što slijedi:

90,01-100,00:     Zlatna diploma

80,01-90,00:     Srebrna diploma

70,01-80,00:     Bronzana diploma

do 70,00 poena:     Zahvalnica za učestvovanje

 

Ustanovljena je novčana nagrada od 500 EUR za najbolji hor Festivala,  Laureat Festivala,  po odluci stručnog žirija.

 

 

 

Netakmičarski, revijalni dio Festivala

 

Horovi mogu učestvovati u takmičarskom, kao i u revijalnom (netakmičarskom) dijelu Festivala.  Učestvovanje u revijalnom dijelu Festivala daje horovima mogućnost da predstave neformalne nastupe na različitim lokacijama u gradu, da se sretnu sa drugim horovima i prisustvuju koncertima Festivala.

Festival je veoma fleksibilan po pitanju kreiranja programa revijalnih nastupa i pozivamo Vas da naglasite svaki specifičan zahtjev u vezi sa svojim rasporedom.  Vi birate kada, koliko i sa kakvim programom želite da se predstavite u revijalnom programu.  Trudićemo se da ispunimo Vaše želje u vezi sa rasporedom revijalnih nastupa.

Horovi koji učestvuju samo revijalno primiće Zahvalnicu za revijalni nastup na Festivalu.

 

Svi horovi mogu slobodno da organizuju svoje turističke aktivnosti, ali molimo da o tome obavijeste organizatore.

 

Susret dirigenata sa organizatorima Festivala

Prvog dana po dolasku, dirigenti i rukovodioci horova će se sresti (individualno ili kao grupa) sa koordinatorom Festivala da prime sav potreban materijal za učestvovanje.  Ovaj sastanak, takođe, omogućava dirigentima da organizatorima postave preostala pitanja u vezi sa Festivalom.  Ukoliko je dirigent spriječen da prisustvuje ovom sastanku, molimo da pošalje predstavnika grupe.

 

Dodatne informacije:

¨ Molimo Vas da obratite pažnju na to da je neophodno hodanje do lokacija na kojima se održava Festival.  Budite spremni na stotine stepenica kroz grad!

¨ Dozvoljeno je svako snimanje i fotografisanje festivalskih dešavanja.

¨ Vrijeme u Herceg Novom je uglavnom sunčano i toplo krajem ljeta, tako da možete uključiti i kupanje u svoje slobodne aktivnosti.

 

Organizator: Muzička škola Herceg Novi  i NVO „Fortuna“ Herceg Novi

Direktorka Festivala je Nađa Karadžić