Pages Navigation Menu

IV Međunarodni festival horova Herceg Novi 5.-7. oktobar 2018.

Horski festival će biti održan od 05. do 07. oktobra 2018.godine. Prijave se dostavljaju od aprila do jula 2018.g.

Prijava hora

Ime hora:

Adresa (ulica i broj, grad, država):

Internet stranica (ili ime FB stranice):

Kontakt osoba (ime i prezime i funkcija):

Broj telefona kontakt osobe:

Email kontakt osobe:

Ime dirigenta(obavezno):

Broj telefona dirigenta (obavezno):

Email dirigenta:

Članarinu za učešće plaćamo:
uplatom na račun Festivalagotovinom po dolasku

Tip hora:
dječjiženskimuškimješoviti

Kategorije u kojima želimo da učestvujemo:
1. Takmičarski dio Festivala:

2. Netakmičarski dio Festivala

Broj članova ansambla:
- izvođači (pjevači, dirigent, instrumentalisti):
- prateće osobe (uključujući vozače i sve one koji dolaze na Festival a ne nastupaju):


Program

Takmičarski program:

Ime kompozitora Naslov kompozicije Godina rođenja i smrti kompozitora Napomena (solisti, prateći instrumenti i sl.) Trajanje
1.
2.
3.
4.
5.


Netakmičarski program:

Ime kompozitora Naslov kompozicije Godina rođenja i smrti kompozitora Napomena (solisti, prateći instrumenti i sl.) Trajanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*Napomena: netakmičarski program će se izvesti na revijalnom koncertu (svetovni ili mješoviti program) ili u jednoj od crkava Herceg Novog (duhovni program). Repertoar ne treba da traje duže od 20 minuta.