Pages Navigation Menu

II Međunarodni horski festival Herceg Novi

MEDJUNARODNI-HORSKI-F-LOGO

Dobrodošli na II Međunarodni horski festival Herceg Novi!

Drugi međunarodni horski festival u Crnoj Gori – ovo je vikend kao stvoren za svakog horistu!

1. i 2. oktobra 2016. Herceg Novi će ugostiti horove i ansamble u programima horskih takmičenja i koncerata. Za gostujujće horove, Herceg Novi nudi, pored nastupa, i mogućnost uživanja u atmosferi živog grada i povjetarcu u kojem se miješaju kapi talasa i svježina borova.

Prijava na Festival

Svaki hor treba da pošalje:

 • Popunjenu Prijavu
 • Noviji audio ili video snimak koji predstavlja nivo izvođenja ansambla. Snimak se šalje elektronskom poštom, ili link na Youtube kanal.
 • Kratka biografija hora
 • Svježa fotografija hora u visokoj rezoluciji
 • Detalje repertoara
 • Uplatu članarine za učešće (videti u dijelu Članarina za učešće)

Sve dokumente možete poslati elektronskom poštom ili poštom na:

 • Hercegnovski horski festival
 • Muzička škola Herceg Novi
 • Trg Mića Pavlovića bb
 • 85340 Herceg Novi
 • Crna Gora

Kontakt telefoni: +381(0)607200514, +382(0)31323779 (Muzička škola Herceg Novi), +382(0)69699221 (prof. Nada Karadžić)
e-mail: hercegnovichoirfestival@gmail.com

Rok za prijavu je 30. juni 2016.

Postupak prijave

Selekcija

Samo prijave koje imaju potpunu zahtijevanu dokumentaciju biće prihvaćene. Horovi se biraju na osnovu prijavnog materijala. Posebna pažnja pridaje se repertoaru i kvalitetu izvođenja hora, na osnovu priloženih audio ili video snimaka.

Članarina za učešće

Članarina za učešće na Festivalu i za takmičarske horove iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, BiH, Makedonije i Slovenije je 150,00 eura po ansamblu. Za horove iz ostalih država članarina iznosi 200,00 eura. Članarina pokriva: administrativne troškove, akreditaciju horova na Fesivalu, službeni bedž i brošuru Festivala.

Članirana može da se uplati na račun Festivala i NVO “Fortuna” Herceg Novi: CKB banka 510-91625-638 ili u kancelariji Festivala neposredno po dolasku. Za uplate iz inostranstva na zahtev šaljemo uputstvo za uplatu (IBAN, SWIFT CODE).

Troškovi putovanja

Svaki hor snosi troškove svog puta do Herceg Novog i povratak.

Smještaj i ishrana

Horovi snose troškove svog smještaja i ishrane. Slobodni ste da se sami organizujete, ili da Vam mi pomognemo u tome. Herceg Novi nudi različite opcije smeštaja: od soba u privatnim apartmanima (od oko 10 EUR/noćenje), do pansiona u hotelskim kompleksima.

Pravila takmičenja

Festival je otvoren za dječje, omladinske i odrasle horove/vokalne ansamble.

Kategorije:

 • Kategorija A: Omladinski horovi (ženski, muški i mješoviti)
 • Kategorija A1: Dječji horovi
 • Kategorija B: Horovi odraslih (ženski, muški i mješoviti)

Svaki hor mora izvesti kompozicije a-cappella (u kategorijama A i Bdozvoljena je jedna kompozicija uz instrumentalnu pratnju, a u kategoriji A1 dve kompozicije uz instrumentalnu pratnju ), a program treba da predstavlja uravnoteženu kombinaciju stilova.

Takođe, ohrabrujemo horove da izvode djela savremenih kompozitora.

Kontrastirajući program treba da je sastavljen od 3 do 5 kompozicija, a trajanje nastupa je između 12 i 15 minuta čistog pjevanja (to znači trajanje izvedenih djela bez aplauza, izlaska i odlaska sa scene). Prekoračenje vremena odraziće se u smanjenju broja bodova za nastup.

Granice u godinama:

 • Kategorija A: Pjevači između 15 i 30 godina. Dozvoljeno je da 10% pjevača u ansamblu izlazi iz ovog okvira.
 • Kategorija A1: Pjevači do 16 godina. Dozvoljeno je da 10% pjevača u ansamblu izlazi iz ovog okvira.
 • Kategorija B: Svi pjevači stariji od 15 godina.

Horovi će biti ocijenjeni na osnovu slijedećih kriterijuma:

– intonacija
– doslednost partituri
– zvuk hora
– program
– ritam
– dikcija
– dirigovanje
– ukupan umjetnički doživljaj

Svaki od tri člana žirija popunjava bodovnu listu koja sadrži gore navedene elemente, za svaki ansambl u takmičenju. Svaki od elemenata nastupa hora dobija posebnu ocenu (na pr. intonacija 93, program 95 i dr.), koje se naknadno sabiraju i izvlači se prosečna – konačna ocena nastupa (na dve decimale). Svaki član žirija ocenjuje samostalno i predaje popunjene bodovne liste nakon završetka svake kategorije.

Nagrade Festivala

Na osnovu nivoa izvođenja prikazanog na takmičenju, svaki hor može da osvoji Zlatnu, Srebrnu ili Bronzanu diplomu.

Žiri može dodijeliti maksimalno 100 poena, kao što slijedi:

90,01-100,00: Zlatna diploma

80,01-90,00: Srebrna diploma

70,01-80,00: Bronzana diploma

Ispod 70,00 poena: Zahvalnica za učešće

Ustanovljena je novčana nagrada od 500 EUR za najbolji hor Festivala, Laureat Festivala, po odluci stručnog žirija.

Prema ostvarenoj ocjeni biće dodijeljene Bronzane, Srebrne i Zlatne diplome. Nema ograničenja u broju Zlatnih, Srebrnih ili Bronzanih diploma. Ukoliko hor ne dostigne diplomu (ocjena ispod 70,00), primiće Zahvalnicu za učešće.

Netakmičarski, revijalni dio Festivala

Horovi mogu učestvovati u takmičarskom, kao i u netakmičarskom dijelu Festivala. Učešće u netakmičarskom dijelu Festivala daje horovima mogućnost da predstave neformalne nastupe na različitim lokacijama u gradu, da se sretnu sa drugim horovima i prisustvuju koncertima Festivala.

Svi horovi mogu slobodno da organizuju svoje turističke aktivnosti, ali molimo da o tome obavijeste organizatore. Festival je veoma fleksibilan po pitanju kreiranja programa netakmičarskih, revijalnih nastupa, i pozivamo Vas da naglasite svaki specifičan zahtjev u vezi sa svojim rasporedom. Vi birate kada, koliko i sa kakvim programom želite da se predstavite u revijalnom programu. Trudićemo se da ispunimo Vaše želje u vezi sa rasporedom revijalnih nastupa.

Horovi koji učestvuju samo revijalno primiće Diplomu za učešće na Festivalu.

Susret dirigenata sa organizatorima Festivala

Prvog dana po dolasku, dirigenti i rukovodioci horova će se sresti (individualno ili kao grupa) sa koordinatorom Festivala da prime sav potreban materijal za učešće. Ovaj sastanak ,takođe, omogućava dirigentima da organizatorima postave preostala pitanja u vezi sa Festivalom. Ukoliko je dirigent spriječen da prisustvuje ovom sastanku, molimo da pošalje predstavnika grupe.

Dodatne informacije:

 • Molimo Vas da obratite pažnju na to da je neophodno hodanje do lokacija na kojima se održava Festival. Budite spremni na stotine stepenica kroz grad!
 • Dozvoljeno je svako snimanje i fotografisanje festivalskih dešavanja.

Organizator: Muzička škola Herceg Novi i NVO „Fortuna“ Herceg Novi

Direktor Festivala: Nađa Karadžić

Koordinatorka: Marita Topić

pdf II MHFHN Prijava

pdf II Int. Choir Festival Herceg Novi

pdf II Int. Choir Festival H. Novi – Application form