Pages Navigation Menu

Kolektiv

 

VD direktor : – Jovanka Veljović ,
Sekretar škole : – Divna Tomašević,
ICT koordinator: – Aleksandra Lepetić,

Nastavnici :

 • Mijušković Irena  – klavir,
 • Seferović Daniela – klavir,
 • Poznanović Đuro – klavir,
 • Zloković Anita – klavir,
 • Nenadović Nives – klavir,
 • Vojvodić Seška – klavir,
 • Nikolić Mira – klavir,
 • Korać Danica – klavir,
 • Vasić Svetislav – klarinet,
 • Lepetić Milanka – solfeđo, teorija muzike,
 • Trajković Zorica – harmonika,
 • Sekulić Slavica – harmonika, solfeđo, teorija muzike,
 • Petković Ivana – flauta,
 • Popović Jelena – violina,
 • Popović Anita – violina,
 • Ražnatović Jovana – solo pjevačica,
 • Tomašević Stevan – solo pjevač,
 • Velaš Aleksandra –  solfeđo, teorija muzike,
 • Bubanja Aleksandar – gitara,
 • Savić Zorica – gitara,
 • Novak Igor – violončelo,
 • Nikita Andrijenko – gitara,
 • Nedović Oliver – bubnjevi,
 • Kovačević Strahinja – truba,
 • Šarović Stefan – teorija muzike,

Higijeničari :

 • Danijela Medved,
 • Ljiljana Baćović.

Iz tabelarnog prikaza nastavnog osoblja može se zaključiti da Škola permanentno radi na poboljšanju stepena stručnosti radnika – nastavnika Škole. Stručno usavršavanje će se odvijati u toku cijele školske godine na taj način što će svaki nastavnik pratiti najsavremeniju stručnu literaturu i časopise, pripremati stručne teme za razradu u stručnim aktivima, prisustvovati seminare itd.