Pages Navigation Menu

Julio Marić

julio_maric
Julio Marić rođen je 1937. godine u Dubrovniku. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u Herceg Novom u Muzičkoj školi, a u Kotoru je 1956. završio srednje muzičko obrazovanje u muzičkoj školi „Njegoš“. Diplomirao je na odsjeku za kompoziciju i dirigovanje Muzičke akademije u Sarajevu 1967.godine. U istoj klasi dvije godine kasnije stekao je zvanje magistra muzike.
Imao je preko 620 koncerata širom bivše Jugoslavije i inostranstva. Iskazao se i kao kompozitor narodne, zabavne, dječje i druge popularne muzike. Predavao je dirigovanje i niz drugih teoretskih disciplina na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje i danas povremeno predaje kao penzionisani professor.