Pages Navigation Menu

Boris Kraljević

boris_kraljevic
Boris Kraljević je nižu muzičku školu završio u rodnom gradu Herceg Novom (klasa Milene Lučić), srednju u Sarajevu (klasa Nede Stanković), a redovne i postdiplomske studije na Državnom konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, u klasi profesora Lava Naumova.

Tokom školovanja učestvovao je na nacionalnim (širom nekadašnje Jugoslavije) i međunarodnim takmičenjima, osvajajući prve i specijalne nagrade, a potom su uslijedili i nastupi u mnogim zemljama Evrope, Amerike, Afrike i Azije, na kojima je izvodio resitale i klavirske koncerte (uz simfonijske i kamerne orkestre), svirajući često i kao član uglednih kamernih sastava u prestižnim koncertnim dvoranama (Musikverein u Beču, Palata Ujedinjenih nacija u Ženevi, Konzervatorijum Čajkovski u Moskvi, Opera House u Kairu, Rudolfinum Concert Hall u Pragu…).

Uz koncertiranje širom svijeta, Boris Kraljević vodi i majstorke kurseve. Redovni je profesor na Nanyang Academy of Fine Arts u Singapuru, a na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i Akademiji lepih umetnosti u Beogradu djeluje kao gostujući profesor. Studenti prof.Kraljevića su dobitnici brojnih prvih i specijanih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima održanim u zemljama Evrope, Azije i Sjeverne Amerike.

Povodom obilježavanja 250 godina od rođenja W.A.Mozarta za izdavačku kuću KNS Classical iz Španije je snimio CD sa djelima slavnog austrijskog kompozitora, a za istu izdavačku kuću i CD sa djelima Johanesa Bramsa.

Umjetnički je direktor Međunarodnog festivala Dani muzike u Herceg Novom i Međunarodnog Šopenovog takmičenja pijanista u Singapuru. Uspjesi u pedagoškom radu i doprinos predstavljanju kulture Crne Gore u svijetu, donjeli su mu, osim članstva u žirijima uglednih međunarodnih takmičenja, i značajna državna priznanja i umjetničke nagrade, kao i počasno mjesto u savjetima međunarodnih muzičkih festivala i umjetničkih asocijacija u Rusiji, Češkoj Republici i Singapuru.